Social design

Ihmisten vuorovaikutusta tukevaa ympäristösuunnittelua

Ympäristöjen suunnittelu on eläytymistä ihmisten arkeen, toiveisiin, arvoihin ja käytännön reunaehtoihin. Suunnittelu on tulevaisuuden näkemistä ja uusien mahdollisuuksien luomista.

Jokaisen suunnittelutehtävän tavoitteena on huolella punnittu kokonaisuus. Tarvitaan arkkitehtuuriin olennaisesti liittyvän teknisen tietotaidon, laajan materiaali- ja värituntemuksen lisäksi humaanien tieteiden ja taiteiden ymmärrystä uniikin ratkaisun löytämiseksi.

Sisustusarkkitehtuurin keinoin suunniteltu ja toteutettu sosiaalinen ympäristö tukee ja inspiroi yhteisöllistä toimintaa. Tila saa toiminnallisia, materiaalisia sekä aineettomia arvoja, tuottaen mielenrauhaa ja iloa.

Sisustusarkkitehti Riikka Steinberg.

Story of Sirkus

Kulttuurikodissa Ateneumin taidekoulun käyneiden vanhempien luotsaamana en tipahtanutkaan kauas. Taiteen, muotoilun ja kulttuurin ihanteet ovat aina sisältyneet elämäntapaani ja sisustusarkkitehdin työhöni.

Intohimoni arkkitehtuuriin ja designiin voimistui jo opiskeluaikana, jolloin työskentelin äitini sisustustoimistossa. Valmistuttuani taiteen maisteriksi jatkoin itsenäisenä yrittäjänä. Toimintani nimeksi kiteytin Studio Sirkus, lapsuudessa perheestäni kutsutusta nimestä Paasosen Sirkus. Oivalsin, että maailmaa muokkaava suunnittelu on luovaa, humaanin käyttäytymisen osasien yhteensovittamista, ihan kuin perhe-elämässä tai muissa yhteisöissä.

Tähtään työssäni, sosiaalisten ympäristöjen suunnittelussa laaja-alaiseen osaamiseen ja näkemyksellisyyteen yhteistyössä kollegoiden ja arkkitehtien kanssa.

Studio Sirkus
Riikka Steinberg
Sistusarkkitehti SIO, TaM

+358 50 599 2927

Pursimiehenkatu 15
00150 Helsinki

Studio Sirkus @ Facebook Studio Sirkus @ LinkedIn